El.paštas: info@genealogija.lt | Tel.: +370 687 11 371 | Country : Lithuania 
LIETUVOS GENEALOGIJOS IR HERALDIKOS DRAUGIJA


Visus LGHD narius prašome paskubėti ir sumokėti narystės mokesčius iki 2017-04-15.
Nedalyvaujantys LGHD veikloje ir nemokantys nario mokesčio 1 (vienerius) metus, LGHD Tarybos sprendimu gali būti pašalinti iš LGHD narių. Pašalintas narys turi atsiskaityti su LGHD.

 

skyreklis  2017-03-17 LGHD tarybos posėdyje:

  1. Nutarta skelbti tikrųjų narių sąrašą po liepos 1 d. Dėl neaiškaus tikrųjų narių skaičiaus nutarta 2017-05- 13 LGHD ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą nukelti į šių metų rudenį.
  2. R. Bimbai patikėta kontaktuoti su LGHD buhaltere ir vesti 2017 m. LGHD narių sąrašą. Paprašyti LGHD buhalterės L.Bartkienės parengti narių sąrašą, kurie yra sumokėję mokesčius iki 2017 m. kovo 17 dienos.
  3. Nutarta patalpinti LGHD internetiniame puslapyje informaciją dėl nario mokesčio sumokėjimo iki 2017-04- 15; Paprašyti Audronės Musteikienės, kad e. laišku išsiųstų priminimą kiekvienam skolininkui dėl nario mokesčio skolos.
  4. Nedalyvaujantys LGHD veikloje ir nemokantys nario mokesčio 1 (vienerius) metus, LGHD Tarybos sprendimu gali būti pašalinti iš LGHD narių. Pašalintas narys turi atsiskaityti su LGHD.
  5. Žurnalo tiražas apspręstas – 300 egz. S. Gasparavičienei patikėta kontaktuoti su žurnalo "Genealogija ir heraldika" redaktoriumi L. Kaktavičiumi ir tęsti derybas dėl šio žurnalo leidybos, paprašyti atsiųsti signalinį žurnalo variantą;
  6. Patvirtinti Brazaičio ir Norvaišos herbai.
  7. LGHD Dokumentų patikros ir Heraldikos komisijai pateikiant išvadas, atsižvelgti į prašymą, kokį išduoti herbą: asmeninį, šeimos ar giminės.
  8. LGHD Dokumentų patikros ir heraldikos komisijos pirmininkas  A. Baškys įpareigotas elektroninę herbo patvirtinimo bylą persiųsti LGHD pirmininkės pavaduotojui D. Vervečkai.

Daugiau - 2017 m. kronika atsidarys pirminėje svetainėje

Alternatyvus variantas

Kadangi pagrindinė LGHD svetainė yra blokuojama tiems vartotojams, kurie savo kompiuteryje yra įdiegę Eset Internet Security antivirusinę programą, čia sukurta svetainės nepilna kopija (tai, kas reikalingiausia)

Svetainės paskirtis

Patalpinta tik svarbiausia informacija, kuri gali būti reikalinga vartotojui.

LGHD dešimtmečiui

2017 m. gegužės 13 d. numatomas iškilmingas LGHD dešimtmečio paminėjimas. Vilniaus universiteto patalpose vyks aštuntasis draugijos suvažiavimas bei Kilmės aktų įteikimas. Dokumentus Kilmės aktų gavimui prašome pateikti iki balandžio 1 d.

Ką veikiame

MŪSŲ PASLAUGOS

Savarankiškas genealoginės informacijos rinkimas reikalauja nemažų pastangų. Išsamiam genealoginiam medžiui sudaryti dažnai neužtenka informacijos, gautos iš vyriausių gyvų giminės atstovų – gilesnių šeimos šaknų tenka paieškoti archyvuose tyrinėjant įvairias metrikas, senus dokumentus. Dėl šio kruopštaus ir ne vieną dieną trunkančio darbo dažnai pasitelkiami profesionalūs genealogai.Virtualus archyvas

Genealoginių duomenų bazės kaupimas. Skaitmeniname metrikinius dokumentus: fotografuojame patys, laukiame padovanojant. Ne viskas dar sukaupta Lietuvos Valstybiniame istoriniame archyve, dar yra daug bažnyčių, turinčių senus įrašus. Suskaitmeninti duomenys gali būti naudingi ir kitems, - kuriame virtualųjį archyvą.

Pažinkime save

Skatiname ir remiame norą domėtis protėvių šaknimis, siekius įskiepyti jaunajai kartai savo šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą. Kviečiame bendradarbiauti ne tik LGHD narius, bet ir visus kitus čia atsilankančius, kurie domisi savo ar kieno nors kito genealogija.

Genealoginiai tyrimai

LGHD nėra komercinė organizacija ir genealoginių mokamų paslaugų neteikia. Mūsų nariai mielai konsultuoja besidominčius.

Kiekvienos giminės genealoginis medis - konkrečios žinios. Mokamas genealoginių tyrimų paslaugas atlieka tik privatūs genealogai. Kiekvieni genealoginiai tyrimai, sudarytas genealoginis medis yra užsakiusiojo asmens privati nuosavybė.

Nuo 2013 metų Kilmės aktų įteikimą perėmė LDK atmintis.
Aplankyta nuo 2017-02-28
Šiek tiek informacijos :

Kiekvienais metais organizuojami šventiniai renginiai, kurių metu įteikiami Kilmės aktai.
2009-09-26 LGHD įteikė pirmiuosius 39 kilmės ir 4 herbų liudijimus.
2010-06-26 Paminklo Vytautui atidengimo metu Raižiuose buvo įteikta 26 kilmės liudijimai.
2010-11-20 Įteikta 22 kilmės liudijimai, patvirtintas 1 šeimos ženklas
2011-07-02 bendrame renginyje su LBKS Valstybės dienos proga įteikta 40 kilmės liudijimų, patvirtintas vienas šeimos ženklas
2012-07-14 Kilmės liudijimai buvo įteikti 76 asmenims, vienam - herbo liudijimas.

Iškilmingas renginys

 

 

 

 

 

 

SUSISIEKTI

2017 © Visos teisės saugomos | Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija